Danışmanlık

Biyoistatistik Danışmanlık

Anabilim Dalımız tarafından özveriyle yürütülen Biyoistatistik Danışmanlık hizmeti önemli bir zaman ve iş yükü gerektirmektedir. Başta Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Akademik Personeli olmak üzere Düzce Üniversitesinin diğer yüksekokul ve fakültelerinde çalışan araştırmacılar da bu hizmetten yararlanabilmektedir. Böylece bilimsel araştırmaların sayı ve kalitesinin artması sağlanmış olacaktır.

Danışmanlık talep ve başvuruları sadece Randevu Formu aracılığıyla alınmaktadır. Tüm araştırmacıların öncelikle Randevu Formunu doldurmaları gerekmektedir.

 

 Biyoistatistik Danışmanlık hizmeti araştırmacının;

  • Doğru hipotez kurmasını,
  • Uygun deney tasarımı seçmesini,
  • Uygun örneklem genişliğini belirlemesini,
  • Uygun örnekleme yöntemi ile deneklerini seçmesini,
  • Kaliteli veri elde etme yollarını öğrenmesini,
  • Uygun veri analizi yöntemine karar vermesini,
  • Analiz sonuçlarını doğru yorumlamasını ve yazmasını,
  • Sonuçların genellenebilirlik sınırını belirlemesini,
  • Diğer araştırma sonuçları ile karşılaştırmalı olarak tartışmasını

sağlamayı hedeflemektedir.


Biyoistatistik Danışmanlık hizmeti ana hatlarıyla, "Tez çalışmaları için Biyoistatistik Danışmanlık" ve "Diğer Bilimsel Araştırmalar için Biyoistatistik Danışmanlık" olmak üzere iki gruba ayrılır. Bu iki gruptaki araştırmalar için danışmanlık işleyiş prosedürü benzerdir. Araştırmacının, araştırmanın planlama aşamasında anabilim dalımızda görev yapan biyoistatistik uzmanları ile temasa geçerek araştırması hakkında bilgi vermesi ve araştırmanın başlangıç aşamasında nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda bilgi alması gerekmektedir. Bu görüşmenin başlaması, araştırmacı ve araştırmasına ait bilgilerin kayıt altında tutulabilmesi için "Biyoistatistik Danışmanlık Randevu Formu"nun doldurularak anabilim dalına ulaştırılması sağlanmalıdır. Daha sonra belirlenen randevu gününde görüşmeler başlatılarak araştırmanın sonlanması aşamasına kadar danışmanlık süreci devam eder. Randevu alan araştırmacıların bilgileri, ihtiyaç duyulduğunda kolay ulaşılabilmesi açısından anabilim dalında saklanmaktadır.

Ayrıca, Anabilim Dalımız tarafından Düzce Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (DÜYEM) kapsamında Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Akademik Personeli dışında; üniversitelerde ve kamu kurumlarında çalışan araştırmacılara, özel kişi ve kuruluşlara ücretli olarak Biyoistatistik Kurs ve Danışmanlık Hizmeti verilmektedir. Bu hizmetlerin ücretlendirmesi genel hatları ile hizmetin çeşidine, çalışmadaki değişken sayısına, uygulanacak istatistik yöntemlere ve istenilen sonuç raporunun kapsamına göre belirlenmekte ve araştırmacı tarafından Düzce Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (DÜYEM) hesabına yatırılması gerekmektedir. Konu hakkında detaylı bilgi ve danışmanlık almak için 0 (380) 5421100 / 4190-4191-4184 numaralı telefonlardan, kayıt ve işlemler için ise 0 (380) 5421100 / 1032 numaralı telefondan iletişim kurulabilmektedir.


Biyoistatistik Danışmanlık Odası

Biyoistatistik Danışmanlık Odası, Düzce Üniversitesi veya dışardan gelen araştırmacıların, bilimsel araştırmalarının istatistiksel analizlerini yapmak amacıyla kurulmuştur. Ayrıca anabilim dalımızda araştırma görevlisi olarak lisans üstü eğitimini sürdüren öğrenciler için ortak çalışma odası ve anabilim dalı dersliği olarak da kullanılmaktadır. Odada 1 adet toplantı masası, 2 adet bilgisayar ve 1 adet projeksiyon cihazı bulunmaktadır.